Uprawnienia Zawodowe w zakresie Szacowania Nieruchomości – Dariusz Ferens
Pobierz
Uprawnienia Zawodowe w zakresie Szacowania Nieruchomości – Tomasz Ferens
Pobierz
Seminarium „Szacowanie Wartości Nieruchomości dla potrzeb Sektora Bankowego
Pobierz
Seminarium „Wycena Wartości Aktywów Przedsiębiorstw, Wycena dla potrzeb Sprawozdań Finansowych
Pobierz
Seminarium „Wycena dla potrzeb Sprawozdań Finansowych cz. II
Pobierz
Studium Sądowe dla Rzeczoznawców Majątkowych – zaświadczenie
Pobierz
Świadectwo „Audyt Energetyczny dla celów termo-modernizacji zgodnie z KAPE S.A
Pobierz
Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych – zaświadczenie
Pobierz
Kurs specjalistyczny „Szacowanie Wartości Nieruchomości i Praw Majątkowych dla potrzeb Skarbowo – Podatkowych
Pobierz
Certyfikat kwalifikacji „Wycena Przedsiębiorstw
Pobierz
Seminarium „Szacowanie Wartości Zabezpieczeń – Związek Banków Polskich”                                                             
Pobierz